Здравната вноска за безработни става 26 лева месечно

От 1 януари 2021 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 26,00 лева. Промяната е свързана с увеличението на … Продължение

За хората и мишките…

Искам да живея в България която отвън е хубава, а отвътре е още по-хубава. Искам властта да започне да прави политика „За хората”, а не „За пред хората”; Не искам власт която знае как да преудолява трудни моменти, а такава която знае как да не ги допуска; Искам завършени магистрали, не искам обаче едва 10% от … Продължение