‘’Със знание към успеха’’ организира СС към ПУ

Гост-лектори Лили Еленкова – председател на Национален Младежки Форум (НМФ) и Свтлозар Петров (JobTiger) Студентски съвет към ПУ ‘’Паисий Хилендраски’’, за пореден път влиза в ролята си на организатор на една полезна инициатива, озаглавена  и насоченакъм всички студенти, които се затрудняват с ориентацията си към бъдещото им развитие. Спрямо интересите и желанията си, всеки е … Продължение