Покриват разходите за електричество на културните институти в Пловдив

„Изключително съм удовлетворен, че пловдивските културни институти, без изключения, успяха да подготвят надлежно проектните си предложения и да спечелят финансиране  по обявения от Национален фонд „Култура“ конкурс по програма „Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за … Продължение

Национален фонд „Култура“ отвори врати за проекти

Национален фонд „Култура“ отпуска финансиране за неправителствени организации, държавни и общински организации и учреждения, както и частни юридически и физически лица, които развиват дейност в областта на културата.  Финансирането е по програма ‘’Публики’’, целяща да привелече повече потребители на културни продукти. Според проучване и мониторинг на актуалната културна ситуация в България, направено от НФК, се забелязват … Продължение