НМФ навърши 1 година. Кандидатства за член на Европейския младежки форум

Една от най-големите структури на младежки обединения в България навърши една година. Поводът бе отбелязан с 48 часова работна среща включваща и Общо събрание на НМФ, на което бяха приети няколко позиции и документа като "Становище за развитие на личностните компетенции в системата на висшето образование" и др. Между 18-20 ноември Национален Младежки Форум (НМФ) … Продължение