НМФ навърши 1 година. Кандидатства за член на Европейския младежки форум

Една от най-големите структури на младежки обединения в България навърши една година. Поводът бе отбелязан с 48 часова работна среща включваща и Общо събрание на НМФ, на което бяха приети няколко позиции и документа като "Становище за развитие на личностните компетенции в системата на висшето образование" и др.
Между 18-20 ноември Национален Младежки Форум (НМФ) влезе в дискусия с представители на МОМН и НЦЕМПИ с изказване на Яничка Труева – директор „Младеж” на МОМН и Иван Модев – директор Национален център „Европейски младежки програми и инциативи”. Темата на дискусията беше относно доброволчеството и младежта. Към семейството на НМФ се присъединиха три нови организации – „Младежки Форум – ХХI век”, Организация за научно-практическо развитие на студентите” (ОНПРС), Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО).

Една от целите на НМФ е влизането и в Европейския Младежки Форум и бе решено да се кандидатира за членство в него. ЕМФ приветства с одобрение тази стъпка. Темите, които се обсъдиха засягат сфери като: Стратегически приоритети в образованието, демографска политика, социално включване и борба с бедността, здраве и физическа активност , младежка заетост, гражданска активност и устойчиво развитие.
Бе преизбран председателт на НМФ Веселин Илиев за втори мандат. Той благодари на организациите за тяхната работа и за това, което са постигнали за една година. "За пръв път съм на роижден ден с толкова много рожденици", каза Веско Илиев за mediacafe.bg.

Mediacafe.bg честити на НМФ рождения ден на организацията. Първата година е най-важна за изграждането на всяка една организация по прохождането й. Пожелаваме, спорна работа през настоящата 2012 година на Веселин Илиев и екипа му. Всички поставени цели да бъдат изпълнение успешно. 

За автора

Вашият коментар