Кой иска евростипендия?

европейският социален фонд отново ще отпусне пари за най-ученолюбивите студенти. Проект „Студентски стипендии и награди“ ще действа при същите условия, както и до сега. Стипендии ще бъдат отпускани само на студенти редовно обучение, които са преминали всичките си изпити успешно и имат общ успех най-малко 4.00. Кандидатстването за стипендиите ще се извърша през специализирания сайт, който може да видите тук.
Системата за кандидатстване е директно свързана с информационната база данни на университети, с оглед на това да бъдат избегнати грешки, както от страна на студентите, така и технически грешки при обработката на документите. Евростипендиите няма да заменят държавните такива. Формата за кандидатстване ще бъде достъпна след 12 декември. Общата сума по проекта е 46 799 600 лв. Целта е да се повиши интересът към образованието, да се стимулират младите хора за постигане на по-добри резултати и финансова помощ за продължаване на образованието.
 

 

За автора

Вашият коментар