Британски специалист ни учи на изкуството на взаимоотношенията на семинарна вечер

Британският специалист д-р Менис Юсри ще проведе семинар на тема „Изкуството на взаимоотношенията” в Пловдив. Той ще се опита да ни научи как да извличаме най-доброто от нашите връзки с хората, дали винаги се изразяваме правилно, и ако не – кога и защо не успяваме да го правим. Семинарната вечер ще се проведе в хотел … Продължение