Пак заваля

Сълзичката се спусна уморена,понесла в себе си и радост и тъга,поспря за малко на клепачите … вглъбена, пое по пътя начертан от самота … Сълзичката … кристал отронен,родена от безумна тишина,а може пък да е от облака огромен,понесъл в себе си дъжда ? По пътечката от бръчки начертана,се стичат капки дъжд … сълзи,косите ми … … Продължение