Първото кръвопреливане – от овца на човек

Още от древността хората са проявявали нескрит интерес към кръвта, но едва към XVIII век се осъществява кръвопреливане. Първият етап е белязан от откритието на Уилям Харви, който през 1628 г. открива кръвообращението, касаещо хората и животните. Първите истински опити за кръвопреливане са от животно на животно.  Английският лекар Ричард Лоуър за пръв път прави … Продължение

Първото кръвопреливане – от овца на човек

Още от древността хората са проявявали нескрит интерес към кръвта, но едва към XVIII век се осъществява кръвопреливане. Първият етап е белязан от откритието на Уилям Харви, който през 1628 г. открива кръвообращението, касаещо хората и животните. Първите истински опити за кръвопреливане са от животно на животно.  Английският лекар Ричард Лоуър за пръв път прави … Продължение

Първото кръвопреливане – от овца на човек

Още от древността хората са проявявали нескрит интерес към кръвта, но едва към XVIII век се осъществява кръвопреливане. Първият етап е белязан от откритието на Уилям Харви, който през 1628 г. открива кръвообращението, касаещо хората и животните. Първите истински опити за кръвопреливане са от животно на животно.  Английският лекар Ричард Лоуър за пръв път прави … Продължение