Индекси на цените в промишлеността през май

Общият индекс на цените на производител през май 2021 г. се увеличава с 1.9% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в добивната промишленост – с 10.0%, в преработващата промишленост – с 1.7%, както и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 1.2%. По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата … Продължение