Ще застроим ли Луната

Архитектите от една компания са решили да застроят Луната, колкото и странно да звучи това, но когато архитектите говорят може би трябва да се заслушаме в онова, което ни казват. А то е, че ще строят и то с материали,  добивани от наличните изкопаеми на повърхността на земния спътник, и най-вече реголит. Всичко това разбира … Продължение