Възможно ли е национално помирение по темата „9 септември“?

9 септември 1944 г. е дата превратна и повратна за съвременна България. 77 години по-късно тя все още не може да бъде оценена еднозначно. Мненията винаги ще продължат да бъдат антагонистични – за едни това е лична и обществена трагедия, начало на време на кръвопролития и експроприации; на създаване на нов държавно-политически елит според вярността … Продължение

9 септември и въпросът за национално помирение

9 септември 1944 г. е дата превратна и повратна за съвременна България. 76 години по-късно тя все още не може да бъде оценена еднозначно. Съвсем наскоро присъствах (гледах да не участвам) на спор между приятели – повече добро или лошо за страната и народа са настъпили през годините след 9 септември. Мненията винаги ще продължат … Продължение