Доброволчеството има нужда от нормативна рамка

Различните мероприятия по проект "Младежко доброволчество в спорта – България" успяха да обхванат над 200 младежи, като бяха проведени редица обществени обсъждания с представители на национална и местна власт. Основният проблем, който се очертава за момента е липсващата нормативна уредба в сферата, която да регламентира отношенията на доброволците с организациите, в които прилагат труд и … Продължение