Доброволчеството има нужда от нормативна рамка

Различните мероприятия по проект "Младежко доброволчество в спорта – България" успяха да обхванат над 200 младежи, като бяха проведени редица обществени обсъждания с представители на национална и местна власт.

Основният проблем, който се очертава за момента е липсващата нормативна уредба в сферата, която да регламентира отношенията на доброволците с организациите, в които прилагат труд и признаването на натрупаните знания и умения пред бъдещи работодатели. Това са изводите представени пред журналисти.

Проект "Младежко доброволчество в спорта – България" се реализира от Асоциация за развитие на българския спорт и реализира поредица от събития за млади хора, експерти и отговорни за младежката политика лица в областта на младежкото доброволчество в спорта

За автора

Вашият коментар