Една важна тема за размисъл

На днешния 19 ноември отбелязваме Международния ден на тоалетните. Може да ви звучи смешно, но това всъщност е една много сериозна тема. Фактите всъщност са потресаващи – 2,5 млрд. души по света нямат достъп до елементарни санитарно-хигиенни условия. Днешният ден цели да популяризира световните проблеми, свързани с липсата на достъп до тези нужди, както и … Продължение