Една важна тема за размисъл

На днешния 19 ноември отбелязваме Международния ден на тоалетните. Може да ви звучи смешно, но това всъщност е една много сериозна тема. Фактите всъщност са потресаващи – 2,5 млрд. души по света нямат достъп до елементарни санитарно-хигиенни условия.

Днешният ден цели да популяризира световните проблеми, свързани с липсата на достъп до тези нужди, както и с повишаване нивото на хигиенна култура. Днес, в 21 век, тоалетните все още са недостъпни за повече от една трета от световното население. Това носи със себе си тежки последствия за здравето и развитието на децата.  Разбира се, този проблем е актуален за почти всяко българско село.

Представяме ви статистика с апел за размисълпо този въпрос:

  • Eжегодно в световен мащаб 2,2 милиона деца под 5- годишна възраст умират от дехидратация в следствие на диария – това ще рече, че на всяка 14 секунда умира по едно дете от дизентерия.
  • 50 % от болниците в света са заети от пациенти страдащи от зарази в следствие на липсата до безопасна питейна вода и лоши хигиенни условия.
  • Една десета от глобалните заболявания могат да се преодолеят, като се подобри водоснабдяването и канализацията на хората
  • Изчислено е, че подобряването на санитарно хигиенните условия може да спаси 750 000 деца от смърт годишно.

Замислете се!

Вашият коментар