Неизбежният селски авангард

Всички сме виждали онези масивни каменни ограждения, които опасват селските дворове. Повечето от тях дори не са измазани и лятно време често можем да видим как някое гущерче се скрива в пролуките им. Тях народът нарича дувари.  Има едно течение в изкуството, което цели да покаже своята уникалност и новаторство във всяка сфера на своята … Продължение