Включи се в акция за кръводаряване

Кръводаряването е хуманен, безвъзмезден акт на милосърдие и човешка солидарност към всеки, който страда от тежко заболяване или е пострадал при инцидент. Всеки ден повече от 500 българи имат животоспасяваща нужда от кръв. Тя няма аналог и не може да се замени с нищо. Освен това кръводаряването е полезно и за дарителя. То стимулира процеса … Продължение