За демографските клишета и неразбирането на процесите в България

От известно време демографията навлезе масирано в публичното пространство на България, което мен, като демограф едновременно ме радва и притеснява. Радваме, защото смятам, че демографията е най-голямото предизвикателство пред бъдещето на България и притеснява, защото за демография се говори с остаряла риторика и мислене, което води до грешни изводи, грешни политики и никакви резултати. Двете … Продължение

За фрагментарното учене и доверието

Как бебето научава своя роден език? Как се научаваме да караме колело? Нима това се случва буква по буква, дума по дума или с полу-завъртане на педала? Винаги има един предварителен запас, който да се натрупа от дОсега с цялото движение или с целия поток на речта преди да се започне с отделния елемент. Той … Продължение

Трон от велпапе

Ясно е, че една от посоките за запазване на планетата, на нейните ресурси и живот е оползотворяването на въпросните по по-ефективен начин. Тук на помощ идват различните процеси на рециклиране. Не са много хората, които използват стари материали за втори живот, но добре, че все пак съществуват такива. Именно един такъв здравомислещ човек е започнал … Продължение