Възкресението на Стария град на Пловдив. Началото!

След Освобождението основно направление в градоустройствената политика на Пловдив  е изграждането на един модерен европейски град – премахване на ориенталските криви сокаци, оформяне на просторни улици в централната част, уреждане на паркове и градини.   Встрани от обществения интерес остават забележителните образци на възрожденското архитектурно наследство. През следващите десетилетия изчезват редица знакови сгради, старинните постройки … Продължение