Удължават срока на валидност на шофьорските книжки

Във връзка с прилагането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални и временни мерки с оглед продължаващата криза във връзка с COVID-19, срокът  на валидност на свидетелствата за управление на МПС,  който е изтекъл между 01.09.2020 г. и 30.06.2021 г. се удължава с 10 месеца,  считано от датата на изтичане … Продължение

Как да изградим учещи се общества

Институтът за социална интеграция организира кръгла маса на тема „Изграждане на учещи се общества“. Целите на кръглата маса са да се обсъдят възможностите за неформално и информално учене, както и валидирането им и реализиране на националните стратегически цели за учене през целия живот за периода 2014-2020 година. В рамките на форума маса ще се представи … Продължение