Как да изградим учещи се общества

Институтът за социална интеграция организира кръгла маса на тема „Изграждане на учещи се общества“. Целите на кръглата маса са да се обсъдят възможностите за неформално и информално учене, както и валидирането им и реализиране на националните стратегически цели за учене през целия живот за периода 2014-2020 година.

В рамките на форума маса ще се представи и проектът „Нова възможност за моето бъдеще“, който се изпълнява от Министерството на образованието (МОН) с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Човешки ресурси“.

Предстоящата кръгла маса, която ще се проведе на 23 април (сряда) във Венус Конферентен център, София, е част от етапите на реализиране на проекта на Института за социална интеграция „Изграждане на учещи се общества: Промотиране на валидирането на неформалното и информално учене“. Целите на проекта са да изследва и анализира процесите свързани с валидирането на неформалното и информално учене в различните национални политики на европейско ниво, след което да бъдат изработени препоръки за валидиране на този процес. Също – изграждане на коалиции от заинтересовани страни на национално ниво с цел подпомагане на популяризирането, работа с политическите партии и политическите актьори, ангажирани в сферата на образованието с цел изработване на конкретни политики.

В кръглата маса ще вземат участие представители на Национален алианс за работа с доброволци, Национален младежки форум, отдел „Учене през целия живот“ към МОН, Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“, Национална агенция за професионално образование и обучение.

Регистрацията на участниците започва от 9:00 часа, а откриването на форума стартира в 10:00.

За автора

Вашият коментар