Кой е македонският Васил Левски?

На 19 януари 1871 година се ражда една от основните фигури в българското национално-освободителното движение в Македония и Одринско – Даме Груев. Даме Груев се бори всячески със сръбската пропаганда в Македония, а дейността му е в основата на създаването на ВМОРО(1893). Той е един от най-големите водачи на ВМРО, наричан още волята на Организацията. Скоро след … Продължение

Македонският Васил Левски или Даме Груев

На 19 януари 1871 година се ражда една от основните фигури в българското национално-освободителното движение в Македония и Одринско – Даме Груев. Даме Груев се бори всячески със сръбската пропаганда в Македония, а дейността му е в основата на създаването на ВМОРО(1893). Той е един от най-големите водачи на ВМРО, наричан още волята на Организацията. Скоро след … Продължение

„Македонският Васил Левски” или Даме Груев

На 19 януари 1871 година се ражда една от основните фигури в българското национално-освободителното движение в Македония и Одринско – ДамеГруев. Даме Груев се бори всячески със сръбската пропаганда в Македония, а дейността му е в основата на създаването на ВМОРО(1893г). Той е е дин от най-големите водачи на ВМРО, наричан още волята на Организацията. Скоро … Продължение