Македонският Васил Левски или Даме Груев

На 19 януари 1871 година се ражда една от основните фигури в българското национално-освободителното движение в Македония и Одринско – Даме Груев.

Даме Груев се бори всячески със сръбската пропаганда в Македония, а дейността му е в основата на създаването на ВМОРО(1893). Той е един от най-големите водачи на ВМРО, наричан още волята на Организацията. Скоро след това в Македония и Одринско е създадена гъста мрежа от революционни комитети. 

Той определя и датата на избухването на Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.). По време на въстанието участва в сражения с турските войски и търси съдействие от българското правителство за оказване на помощ на въстаниците. Въпреки своя неуспех Илинденско-Преображенското въстание изиграва огромно значение. То показва на цялата европейска общественост, че поробеното население в Македония и Одринско не иска повече да търпи чуждестранното иго и че ще продължи и по-нататък своята борба до извоюването на националната си независимост.

След неуспеха на въстанието Даме Груев не напуска Македония и продължава участието си в живота на ВМОРО. 

На 23 декември  1906 година наричаният   от Иван Вазов “македонския Васил Левски”- Даме Груев и четата на Александър Китанов са открити от турски части, които най-вероятно са били информирани от предатели. При последвалата престрелка Даме Груев е ранен, но все пак успява да се измъкне. Малко по-късно обаче той попада в нова засада, от която не успява да се измъкне жив.

Вашият коментар