Защо бизнесът трябва да е социално отговорен?

Когато става въпрос за социално отговорен бизнес, в представите ни – а и в интернет, след щателно проучване – биха могли да изникнат десетки различни дефиниции и обяснения на понятието корпоративна социална отговорност. Влизайки в такива детайли и разнищвайки всяко едно определение не е нито оптимално, нито практично решение в случай, че търсите отговор на простичкия, но изключително важен въпрос:  „Защо бизнесът трябва да е социално отговорен?”.

 По-необходимото в случая е да си дадем сметка, че без така наречената корпоративна социална отговорност (КСО), малките, средните, а и дори големи предприятия трудно биха могли да отговорят на съвременните нужди и трендове в икономиката. Повече от всякога най-уважаваните и успешни бизнеси съществуват не само с идеята да правят пари – те използват своето влияние, за да решават социални и екологични проблеми.

 В най-общи линии корпоративната социална отговорност създава онзи жизненоважен и препоръчителен мост между фирмата/компанията и обществото извън рамките на производствената, дистрибуторската и изобщо основната бизнес дейност. КСО има за основна цел устойчиво икономическо развитие, стратегическо партньорство, подобряване отношенията между работодатели и работници, и дори с цялата общност на населеното място, в което е базирано предприятието. КСО е вид социално задължение на фирмата, насочено към обществото.

Всичко това, безспорно, води до извода, че корпоративната социална отговорност е съвременен тренд, създаден в сферата на бизнеса. Този тренд посреща бъдещето, защото досега подобно задължение не е фигурирало в списъка с основни и допълнителни задачи на една фирма. Също така тенденцията все повече фирми да провеждат активна КСО с цел да подобрят личната си и директна връзка с хората и социума се разраства с огромна сила.

И, ако си мислите, че която и да е дейност от програмата за социална корпоративна отговорност на една компания е по-скоро благотворителна (за някои дори и безсмислена), помислете пак. Истината е, че КСО е утвърден и доказано работещ начин за увеличаване на приходите. Социалната отговорност е начин да облагодетелствате фирмата си чрез облагодетелстване на обществото. Тя е не само успешен подход за нарастване на популярността на компанията, но и неизчерпаем източник на възможности, иновации и, не на последно място, конкурентоспособност.

Различните социални кампании и благотворителни дейности носят и различни ползи за една фирма. Мнението, че всички те са благоприятни фактори за по-бързо и успешно развитие, е безспорно. Но, за да покажа нагледно какъв е смисълът на корпоративната социална отговорност и какви дивиденти могат да се извлекат от нея, ще се спра на някои от нейните най-важни и осезаеми предимства.

1. Лоялност на клиентите

Потребителите са по-склонни да вярват и да бъдат лоялни към социално отговорни компании. Предлагайки страхотен продукт и потребителско изживяване, вашата фирма ще просперира. Но ако наистина искате клиентите ви да се връщат отново и отново, трябва да ги убедите, че парите, които ви дават, не са единствено с цел печалба, а допринасят и за благото на обществото, част от което са и самите те.

2. Доволни служители

Вашите служители ще са горди да работят в компания, която подпомага обществото, в което живеят. Това ще ги мотивира да работят по-усилено за успеха на фирмата. Също така ще ви бъде и  по-лесно да привлечете нови талантливи кадри.

3. КСО подобрява имиджа на бранда и репутацията ви

Социалните инициативи ще накарат хората да ви подкрепят и ще провокират позитивни отзиви за вас и вашия бизнес.

4. Дългосрочни партньорства

Бизнесът може едновременно да докаже своята икономическа, социална и екологична отговорност и да разшири своите пазарни възможности чрез стратегическо партньорство с неправителствени организации. Познанията, опитът и възможностите и на двете страни често може да е предпоставка за по-големи ползи за както за обществото, така и за бизнеса.

5.  Акционерите са доволни

Това, от което един акционер се интересува по повод на фирмата, в която държи акции, е доброто име на фирмата, солидния дивидент и мнението на хората – чисто и просто, защото акционерът не присъства в действителната активност и не взема участие в процесите на компанията.

Според Джоел Бейкан (2004) в книгата си „The Corporation“ – в съвременния свят от компаниите „често се очаква да доставят блага, а не само стоки; да преследва ценности, а не само стойности, и да ни помогнат да направим света едно по-добро място“, но въпреки това КСО се приема и за модерен механизъм за увеличаване на печалбите.

Още интересни материали на Петър Дяксов можете да намерите в личния му блог.

За автора

Вашият коментар