От Хелп Карма отговориха на обвиненията с официално изявление

Репортажите на Мария Цънцарова по БТВ относно дейността на фондацията Хелп Карма и възнагражденията, получавани от нейните служители, предизвикаха широк обществен отзвук, на което нейният председател Константин Кръстев отговори с официално изявление.

Ето какво пише в него:

С репортажите на БТВ от 6, 7 и 8 ноември 2020 Фондация Хелп Карма получи тежък и несправедлив медиен удар. Този удар по същество блокира набирането на средства за множеството жизненоважни случаи на деца и възрастни. Поради едностранчивост на отразяване на нашата дейност, в нито един момент не бе показана реализацията на нейната основна функция – да помага ефективно и бързо.

Мария Цънцарова сподели по БНР, изведено като заглавие в Дневник: „Влизам във всеки разговор с изключително уважение и добронамереност“. В случая с Хелп Карма обаче тя влезе в офиса ни с една лъжа. Бяхме поканени от Сутрешния блок на БТВ да говорим за КОВИД кампаниите ни. Вместо това Мария Цънцарова почти не засегна тази тема, а започна с лични въпроси към нашия служител и поиска незабавна информация за дейността на Фондацията. Ние, признаваме, бяхме напълно неподготвени да ѝ дадем веднага документално подкрепени отговори. Разбира се, бяхме и много наивни, че тя реално очаква отговори, а не кадри годни за монтаж в предварително премислен сценарий. Разговорът продължи 7 часа. Седем часа, за които явно цял екип се бе готвил седмици наред, а от нас се очакваше за секунди да дадем детайлни отговори при положение, че съзнателно бяхме въведени в заблуждение за темата на разговора.

Отворени и добросъвестни, в кратък срок ние допълнително предоставихме на Мария Цънцарова всяка поискана от нея информация под формата на четири писма, с подробни сведения за нашата работа, включително по софтуера. Поставихме се изцяло на нейно разположение, бяхме напълно отворени за един откровен диалог. Тогава ние все още нямахме съмнение в нейната добронамереност. Приехме по подразбиране, че тя спазва най-добрите журналистически практики.

В замяна видяхме един едностранчив, повърхностен и манипулативен репортаж, сглобен от отделни фрагменти, с явната цел да бъде напълно дискредитирана Фондация Хелп Карма и разбито доверието в нея. Почти нищо от подадената от нас информация не бе използвано. Видяхме грубо извращение на истината. Поради това, че дължа тази истина на всички дарители и сподвижници, по-нататък ще бъда конкретен: каква е истината за Хелп Карма и как я интерпретира БТВ.

Хелп Карма е дарителска платформа, която събира дарения за добри каузи, включително и най-вече свързани с лечение на деца и възрастни. Но не само, има такива за образование, за спортни постижения, за социални каузи и др. Самото аргументиране, формулиране на потребностите и очакванията, както и изграждане на кампаниите е дело и отговорност на заявилите кампаниите.

Хелп Карма се явява само и единствено платформа, своеобразен канал за двупосочна комуникация между дарителите и нуждаещите се, като гарантираме разходването на средствата да става съобразно обявените правила и заявените потребности!

Трябва да се има предвид, че в България няма специализиран Закон за дарителството, съществуват само серия от закони, които регламентират различни аспекти на дарителската практика. Поради това всяка дарителска инициатива в този сектор у нас изработва свои правила. Фондация Хелп Карма, в стремежа си да бъде една коректна, прозрачна, бърза и ефективна дарителска платформа, също е изработила свои правила и публично ги е обявила.

Важно е да се знае, че във Фондация Хелп Карма средствата на дарителите се разпределят в две групи:

 1. Средства за каузи/кампании;
 2. Средства за издръжка на Фондацията, които се набавят като процент от всяко дарение при определени условия.

Ще разгледам по-подробно как се набират и използват средствата във всяка от тези групи.

І. Средства за каузи/кампании

Средствата за каузи/кампании могат да се използват единствено за целите на съответните кампании.

Регламентираният механизъм за това е следният:

 1. Хелп Карма предоставя платформа на създателите на кампаниите, които са инициатори и носители на съответните каузи. Отговорността да определи целите на кампанията е на създателя на кампанията. Включително, ако кампанията е медицинска, да изясни чрез документи състоянието на нуждаещия се и какво лечение ще бъде приложено. На тази основа да представи предварителна стойност на необходимите средства за кампанията.
 2. Хелп Карма се опитва да изясни достоверността на всяка кампания. За медицинските кампании се изисква задължително създателят на кампанията да предостави епикриза. В случай на нужда се провеждат консултация с лекар. Но отговорност за достоверността имат и създателите на кампаниите.Ние не можем, особено ако всички други методи са изчерпани, да не признаем правото на родителите на едно болно дете да изберат за него най-доброто, включително и експериментално лечение, а също – да имат надеждата за най-добрия резултат.Тук е разбираем скептицизмът на някои лекари в репортажа на БТВ от 7 ноември, относно вида на лечението, цените за него, прогнозите за неговия резултат. Винаги може да има различни експертни мнения относно начина на лечение и неговия резултат.Затова ние даваме право на избор на родителите, както и правото им на надежда – това е част от нашата философия. В същото време Хелп Карма прави всичко възможно, за да предотврати злоупотреби с доверието на дарителите. За съжаление, рискът от злоупотреби от страна на нуждаещите се съществува в целия дарителски сектор. В един подобен случай Хелп Карма анулира кампания и възстанови за своя сметка разходите по нея.Както и по ред причини, практически е много трудно, дори невъзможно незабавно да установим, дали за едно и също лечение се ползват средства и от други, включително държавни, източници. Вероятно един бъдещ централизиран регистър би решил този проблем.
 3. Именно за една по-голяма сигурност по отношение на злоупотреби, Хелп Карма създаде своя TRUST & SAFETY CLUB за онези кампании, чиито средства се даряват само във Фондация Хелп Карма. Целта е: по-сигурен контрол върху кампаниите, защото не са редки случаите, когато нуждаещи се дублират свои кампании в различни платформи, като така получават дарения от различни източници за едни и същи нужди.Това бе изрично обяснено на Мария Цънцарова, но в репортажа на БТВ от 7 ноември бе пропуснато. Там се говореше за някакъв ВИП клуб на привилегировани.
 4. Има една важна подробност, която репортажите на БТВ изобщо не засегнаха, а тя ни отличава от много други платформи. Това е, че средствата за кампаниите, в повечето случаи, се превеждат директно в съответните болници, хотели, училища и пр., срещу предоставени фактури и други платежни документи. Осигурена е прозрачност, като на страницата на всяка кампания се обявява информация колко точно средства са усвоени за кампанията и за какво. Такава отчетност не знаем да съществува някъде другаде в дарителския сектор.Въпреки че Мария Цънцарова получи пълна информация по този въпрос, репортажът от 6 ноември си позволи да хвърли силно съмнение върху отчетността при усвояването на средствата. Освен това се оплака, че не е имала достъп до платежни документи по кампании. Достъпът е строго ограничен по Закона за защита на личните данни, защото се съдържат лични данни, банкови сметки и др.
 5. След изплащането на средства за кампаниите, в отделни случаи, в Хелп Карма остава една сума от усвоени до момента средства по кампаниите. В репортажа от 6 ноември бе хвърлено съмнение, че не се знае какво се случва с наличните средства. Но разпореждането с тях е регламентирано, а именно:
  • Една част от тези средства е предназначена за действащи в момента кампании. Тя предстои да бъде усвоена до края на кампанията по посочения ред;
  • Останалата част представлява остатък от средствата на вече приключили кампании (поради реализиране на каузите, завършването на леченията, смърт на бенефициента и пр.). Тези средства се пренасочват към други кампании от създателя на кампанията.

ІІ. Средства за издръжка на Фондация Хелп Карма

 1. Дарителската платформа Хелп Карма не би могла да съществува, ако не разполага със средства за своята издръжка. Тя няма други финансови източници. Ето защо тя е обявила регламентиран процент от даренията за своята издръжка. В началото процентът за отчисление бе 5.8%, а впоследствие 5%.Международният опит показва, че това е обичайна практика на сходни дарителски платформи. По-големите от тях с оборот над 50-60 млн. евро удържат 5-8% защото поради обема си реализират икономия от мащаба, докато по-малките стигат до 15%. Ние се стремим да останем в границата от 5%.По настоящем Фондация Хелп Карма, както посочих преди това, не удържа нищо от даренията за кампаниите, включени в нейния TRUST & SAFETY CLUB. Това е стимул за това, че са споделили нашата политика за прозрачност и контрол върху кампаниите. Дарителите в клуба имат възможност да ни подкрепят по тяхно желание, с отделно дарение към Фондацията, което може и да надхвърли регламентирания процент от 5%. Техните целеви дарения, насочени за издръжка на Хелп Карма се движат от 0 до над 15%.
 2. Усвояването на средствата за издръжка на Фондация Хелп Карма се контролират строго. Фондацията прави разходи за своя персонал, за наем, за консумативи и пр. Но основните разходи са свързани с разработването, поддържането, развитието и защитата на иновативния софтуер на дарителската платформа. Тук трябва да се има предвид характерът на Хелп Карма.Нейният ресурс е преди всичко интелектуален. Хелп Карма не закупува имоти, коли. Тя плаща за интелектуален труд, което гарантира нейната ефективност. Обект на особено внимание е преди всичко екипът от IT специалисти и особено неговият лидер, които създават и развиват софтуера – сърцето на Фондацията. Възнаграждението им не бива да се разглежда като „заплата“, а като придобиване във времето на особено ценен и скъп интелектуален продукт, върху който е базирана цялата дарителска платформа (затова сумите са много различни от месец до месец). Именно този продукт осигурява нашата ефективност. Поради това водещият IT специалист Славчо Славчев има ключова роля във Фондацията. Това обяснява и дадения му заем – разпространена практика като инструмент за запазване на ценен служител. Към днешна дата този заем е изцяло изплатен, а лихвата по заема ще послужи за развитие на Фондация Хелп Карма.В репортажа на БТВ от 6 ноември централно внимание бе насочено върху размера на „заплатата“ на водещия IT специалист на Хелп Карма и получения от него заем. Това стана основна тема на коментари в медиите – как е възможно човек в България да получава такава „заплата“? Нищо от горните пояснения на Фондацията пред Мария Цънцарова не бе съобщено.

Цялата посочена по-горе информация бе подадена на Мария Цънцарова, заедно с други данни за работата на Фондация Хелп Карма. Информацията пояснява най-подробно какво точно се случва с двете групи средства на Фондацията: тези за каузи/кампании и тези за издръжка на Фондацията. Затова обобщението на водещия в сутрешния блок Антон Хекимян е абсолютно манипулативно: „Оказва се, че парите, които хората дават, които ние даваме за деца в нужда, за деца с проблеми, отиват за заплати, за заеми (…)”

Репортажите не обръщат внимание върху състоянието на цялостния дарителски контекст в България, за да изяснят как се ситуира Фондация Хелп Карма в него. Каква е степента на нейната бързина и ефективност в сравнение с всички други дарителски инициативи? Мисля, че този въпрос очаква една истинска и обективна журналистика, която работи за обществения интерес.

Освен това БТВ напълно манипулативно внушава, че Фондация Хелп Карма е една вредна платформа, в която няма нищо положително. От всички 2 626 кампании, вниманието бе насочено само към пет от тях (т.е. 0,19% от всички кампании), с предполагаеми проблеми. Не бе посочен нито един добър пример от дейността на Фондацията. Не бе дадена думата на стотиците нуждаещи се, които получиха от Хелп Карма внимание и подкрепа. Не стана дума за спасените деца и възрастни; за реализираните исторически успехи, като спускането със сноуборд от Хималаите; за образователната мисия на изоставени деца в Африка; за КОВИД кампаниите и пр. и пр.

Всички средства, които Фондацията Хелп Карма е получавала и е изплащала са минавали по банков път. Включително тези около 300 000 лева, по време на прекъсването на плащанията чрез системата на PayPal, което също беше обяснено на Мария Цънцарова. Благодарение на всичко това няма сума, чието движение да не може да се проследи.

Дори да бъде постигната целта да се унищожи Фондация Хелп Карма, все пак съм убеден, че си е струвало да я създадем и да дадем на много хора надежда и подкрепа.

И не мога да нямам и мисъл за всички тези деца, на които в момента се отнема надежда, често последна, за спасение!

Затова ще приветствам всяко независимо и безпристрастно разследване, което ще изчисти името на Фондация Хелп Карма!

Константин Кръстев Председател на Фондация Хелп Карма

За автора

Вашият коментар