Местата за настаняване през септември с драстичен спад спрямо предходната година

През септември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2 589 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 102.9 хил., а на леглата – 227.2 хиляди. В сравнение със септември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 11.5%, а броят на леглата в тях – с 22.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2020 г., е 1 787.2 хил., или с 42.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (с 47.3%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През септември 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 78.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42.4% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 13.6% от нощувките на чужди граждани и 26.3% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.4 и 31.3%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2020 г. намалява с 30.0% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 593.3 хиляди. Регистриран е срив при чуждите граждани – с 63.4%, докато при българите има увеличение – с 11.6%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през септември 2020 г., са 421.5 хил. и са реализирали средно по 2.6 нощувки. Чуждите граждани са 171.8 хил. и са реализирали средно по 4.1 нощувки, като 77.6% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Приходите от нощувки през септември 2020 г. достигат 88.1 млн. лв., или с 47.1% по-малко в сравнение със септември 2019 година. Регистриран е срив на приходите от чужди граждани – с 67.5%, докато тези от българи се увеличават – с 18.2%.

За автора

Вашият коментар