Честните избори били възможни. Ето как:

Механизмът е гениално прост, и идва след като се отговори на фундаменталните въпроси:

1. Как да направим гласуването напълно проверяемо, без да нарушаваме тайната на вота?

Разковничето е във формата на бюлетината: списъкът с кандидатите е с различна подредба на всяка бюлетина – компютърно генериран на случаен принцип. Бюлетината има лява и дясна част. Лявата – с имената на кандидатите, дясната – с полетата за отбелязване.

Влизате зад паравана в избирателната секция.
След като отбележите избрания кандидат в дясната половина, лявата я откъсвате лесно и я вкарвате в машинка за раздробяване.
С дясната уникална криптирана половинка, където е отбелязката, излизате от стаичката и давате на работника в избирателната секция да сканира кода Ви.
Сканираният код носи информацията, че на тази отбелязка съответства точно и само този кандидат. Информацията се вкарва централно и компютърно се отчита и преброява.
 
А Вие си тръгвате с криптираното листче с отбелязката вкъщи – пазите го като разписка.
Веднага след края на изборите, от компютъра си директно можете да проверите чрез баркода, дали Вашият глас е отчетен и преброен правилно. Ако не е – имате "разписка", доказваща, че Вие сте гласували по точно този начин.
 
Никой хакер не може да подмени гласа Ви! Защо ли? Защото във всеки код предварително е зал
ожена уникална информация, която ако не съответства на Вашата "разписка", се брои хартиеният носител, който Вие притежавате.
Видеото с разясненията вижте тук!

 

 

Вашият коментар