Спорт зад решетките. Специалисти от България и чужбина обсъдиха спорта като средство за социална интеграция на лишени от свобода

На събитието присъстваха лица, които вече са излежали своето наказание и успешно са се интегрирали обратно в обществото

Специалисти от България, Белгия и Нидерландия обсъдиха възможността спортът да бъде средство за социална интеграция на осъдени лица, по време на еднодневен форум „Спорт в затвора-план за бъдещето“. Събитието се състоя в Регионалната библиотека „Захарий Княжески“ в Стара Загора, а организатори са Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ (UPSDA) и  Затвора Стара Загора.

Форумът събра хора с интереси в областта на пенитенциарните и социални дейности, образованието и спорта, които влезнаха в задълбочена дискусия по темата за физическата активност като метод за интеграция и личностно развитие, по време на излежаване на присъдата, както и в дългосрочен план след освобождаване на лицето.  На събитието бяха представени още и резултатите от проекта „Спорт в затвора – план за бъдещето“, както и проведеното проучване по проекта сред близо 200 лица от 12 затвора в цяла Европа. През последните две години, Затвор Стара Загора се включва активно, за да бъде проведен пилотен-тест на методологията на проекта. Създава се клуб по бадминтон за хора, лишени от свобода, който е изцяло управляван от затворниците – „Лишените от свобода изцяло сами се организират и координират, което доведе до повишаване на самооценката и тяхното самочувствие. Участието им в клуба доведе и до повишаване на дисциплината, чрез осъзнаване на личната отговорност за атмосферата в групата, а това крайно подобрява и отношенията помежду им”, казва Нели Басмакова от ЗООТ „Верея“ към Затвора Стара Загора.

Днес представихме концепции, основани на доказателствата и обсъдихме спорта като инструмент за личностна промяна към законосъобразен начин на живот. Всички 5 партньорски държави по проекта имаха за цел да създадат визия за това как да използват спорта като мост между живота „във“ и „извън“ затвора“ – казва Емилия Крушков, председател на сдружението координатор за България, –„През ноември ще представим и разработения от нас наръчник, в който ще е събрана цялата информация, опит и знания на партньорските организации, натрупани през тези 3 години. Наръчникът е ориентиран към работещите в затвора и спортните организации, които биха желали да организират ефективни спортни програми за лишените от свобода, ползвайки ясен процес на целеполагане, провеждане и измерване на резултатите. В края на проекта ще бъдат формулирани и препоръки към законодателството, уреждащо регулацията и  управлението на дейността в затворите с цел улесняване инициирането и провеждането на ефективни  програми  в дългосрочен план“.

В дискусията се включиха и лица, които вече са излежали своите наказания и са на свобода. Те разказаха личната си история и представиха нагледно положителното въздействие на спорта върху техния живот и промените, които са направили в своя житейски път.

Провелият се форум, е част от дейностите на проект „Спорт в затвора – план за бъдещето“, който се основава на препоръките, изведени от проекта „Затворници в движение“ (Bound by prison, free in Sport) и има за цел да изгради стратегия за спорта като метод за интеграция и овластяване на уязвими групи. Проект „Спорт в затвора – план за бъдещето“ е финансиран по програма Еразъм + 

За автора

Вашият коментар