LAUNCHub с интензивен месец за подбор на нови компании

От LAUNCHub заявиха, че в допълнение към целогодишно отворената инициатива за разглеждане на проекти “Седмични срещи в Понеделник” (Monday Office Hours), целият месец до 23 Март 2015 година включително ще протече с интензивен акцент върху разглеждане на кандидатури за финансиране на компании и ще завърши със събитие Дълъг уикенд през Април 2015 година.

Фондът публикува въпросник, с попълването на който търсещите финансиране стартъп компании и екипи от дигиталната сфера могат да кандидатстват за инвестиция до 200 евро. Всички детайли са обявени на сайта на Фонда. Екипът на LAUNCHub съветва всички въпросници да имат статус “Finalized” преди подаване, той като тези, които не са завършени и в тях липсват отговори, няма да бъдат разглеждани.

Селекцията до 23 Март 2015 година ще определи избраните компании, които ще бъдат поканени да участват в тридневно събитие през Април 2015 година от серията Дълъг уикенд (Long Weekend), на което след три дни интензивна работа с екипа на Фонда, най-добре представилите се екипи ще имат възможността да получат одоберние за инвестиция срещу дялово участие. Приоритет ща бъде дадне на компании, които отговарят на критериите за подбор на LAUNCHub, или това са вече формирани и работещи екипи, които са близко до прототип, имат първа обратна връзка от потребители и доказан интерес към продукта си.

Съвсем васкоро от сийд Фонда обявиха и най-новите три компании, които се присъединяват към голямото инвестиционно семейство – Prizmos, Reloyalty, Fliiby. Фондът наскоро финализира и допълнителните инвестиции в три от компаниите си с обща стойност приблизително 200 хиляди Евро (CheckYeti, Equafy, Viblast).

Повече за LAUNCHub:

От създаването си през 2012 година насам, Фондът за сийд финансиране LAUNCHub е договорил инвестицци на стойност приблизително 5.7 милиона Евро и има 53 стартиращи компании в портфолиото си. За три години от LAUNCHub успяха да привлекат и допълнително близо 5.8 милиона Евро за своите компании под формата на външни инвестиции.

Основен фокус на Фонда е откриването на компании с решения, които търсят пресечните точки между технологиите от една страна и сектори като образование, здравеопазване, финанси, разработване на софтуер, развлекателната индустрия, от друга. Също интерес представляват проекти от сферите на биткойн и интернет на нещата.

На стратегическо ниво, LAUNCHub партнира със  Seedcamp и Mozilla WebFWD. LAUNCHub управлява 9 милиона Евро по инструмента “Entrepreneurship Acceleration and Seed Financing” от съвместната инициатива JEREMIE на ЕИФ и ЕК.

 

Вашият коментар