Студентски съвет на Технически университет отганизира първата Младежка научно – техническа конференция

За първи път Студентски съвет на Технически университет – София, филиал Пловдив организира Младежка научно – техническа конференция. Тя ще се проведе на 15 и 16 май тази година, а нейната цел е да провокира младите да покажат своите идеи.

По време на конференцията ще могат да се представят научни разработки, които да са под формата на доклади. В конференцията могат да участват студенти,ученици, докторанти, специализанти, курсанти и млади учени. Всяка разработка се публикува в сборник с ISSN номер.

Искаш да участваш и да разбереш повече за това събитие ?

 Тук в регистрационната форма ще разбереш какво се изисква.

Какви са правилата и условията за участие ?

1.  Участието в МНТК е безплатно за всички.

2.  Докладът трябва да е между 4 и 8 страници по едно от зададените научни направления.

3.  Използва се шаблон, утвърден от Организационен комитет на МНТК.

4.  Не се приемат доклади, неотговарящи на изискванията за оформление.

5.  Всички изпратили доклад ще получат отговор от Организационен комитет на МНТК.

6.  Желаещите да участват с доклади трябва да спазват сроковете за регистрация и изпращане на доклади.

7.  Авторите на доклада не могат дабъдат повече от двама, като се допуска и участието на научен ръководител на разработката (доклада).

8.  Всички одобрени доклади се публикуват в сборник

с ISSN номер.

9. Всеки участник, който е изнесъл докладът си на МНТК, получава сертификат за участие.

10. Сертификатът не се издава, ако участникът е изпратил своя доклад, но не е присъствал на конференцията.

11. Максималният брой доклади, с които може да участва даден автор, е 2,като автор на един и съавтор на друг доклад.

12. Всеки участник разполага с 10 минути за презентиране и 5 минути за дискусия.

13. Домакините запазват правото си за промяна в програмата!

 

Крайният срок за изпращане е 31-ви март. Други по-важни дати и допълнителна информация можете да намерите ТУК.

Вашият коментар