Бизнес клуб към СУ: Как да инвестираме разумно?

Как да инвестираме парите си разумно? Вероятно всеки си е задавал този въпрос поне веднъж. На 26.03. участниците в семинара, организиран от Бизнес клуб Софийски университет получиха отговор на този въпрос.

А отговорът не беше еднозначен, тъй като гостите бяха от различни сфери и предложиха множество възможности, които инвестиционният пазар предлага.

Срещата откри г-жа Теменужка Спасова от Алфа банк, която ни обясни каква е същността на различните финансови инструменти. Тя запозна гостите с различните видове депозити на банковия пазар. Получихме съвети за това, с какво да внимаваме, когато правим депозит в банка. Г-жа Спасова сподели личния си опит с инвестирането и своето мнение за разумните и неразумни инвестиции.

Семинарът продължи с разглеждането на актуални статистически данни за стандарта на живот в България и развитите страни. Тази съпоставка, направена от г-н Георги Георгиев от финансова група Карол, послужи като пример за това, как да влагаме средствата си разумно. Добър вариант за инвестиции са взаимните фондове. Той сподели с гостите кои са петте принципа на успешното инвестиране. От него разбрахме на каква възраст е добре да започнем да инвестираме. „Започнете рано!“- посъветва ни г-н Георгиев, защото парите растат във времето.

Зорница Стефанова, акредитиран коуч и сериен предприемач, закри семинара, карайки ни да погледнем инвестициите от друга гледна точка, а именно тази на личностното развитие. Тя провокира всеки от участниците да се замисли и да завърши изречението „Причините ми да инвестирам са…“. Стигнахме до заключението, че „парите са измерител на времето, което просто минава“. Затова трябва да живеем настоящето си на 100% и да бъдем отговорни към себе си. „Когато АЗ инвестирам в себе си, АЗ инвестирам в най-сигурното нещо.“- заключи Зорница.

За автора

Вашият коментар