Институт за пазарна икономика търси стажанти с есе

Конкурс за стажанти обяви ИПИ – Институт за пазарна икономика. Целта им е да намерят млади хора, които да натрупат опит в организацията в периода 3 ноември 2014 – 30 януари 2015. Желаещите трябва да кандидатстват с есе на една от следните теми:

1. Кои са първите три стъпки, които трябва да предприеме новото правителство?

2. Каква е икономическата цена на политическата нестабилност?

3. Трябва ли да се насърчава раждаемостта в България? Ако да – как, ако не – защо?

Обемът на есетата трябва да бъде между 500 и 800 думи.

Есетата, заедно с автобиография на български език и два параграфа мотивация защо искате да сте стажанти в ИПИ, трябва да се изпратят до 26 октомври 2014 Г. на адрес zornitsa@ime.bg на вниманието на Зорница Славова.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по e-mail и поканени на интервю. Интервютата с тях ще се проведат в периода 28 – 31 октомври 2014 година.

По време на стажа от ИПИ предлагат:

     * Работа в офиса на ИПИ

     * Писане на статии, кратки резюмета, подпомагане на екипа от икономисти за извършване на проучвания, участие в публичните събития на ИПИ, срещи с интересни хора

     * Препоръка при успешно завършване на стажа

     * Безплатно членство за една година за Икономическата библиотека на ИПИ и БМА [1]

ИПИ търси хора, които:

     * Имат интереси в областта на икономическия анализ

     * Подкрепят идеите за индивидуална свобода, свободен пазар, малка държава

     * Притежават въображение и готовност за работа в екип

     * Владеят отлично английски език

     * Имат добра компютърна грамотност

Вашият коментар