Отпускат нови европейски стипендии

На 22.03.2010 г. Министерството на образованието, младежта и науката откри кампанията за кандидатстване за стипендии и награди за летния семестър на учебната 2009/2010 г. по проект „Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.

В срок от 22.03.2010 до 15.04.2010 г. студентите ще имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез настоящата страница. Крайната дата за подаване на документите за стипендии и награди на хартиен носител във висшите училища е 16.04.2010 г. Подробни разяснения ще намерите в секцията „Онлайн кандидатстване” на сайтът на ФЕТТ, След верифициране на подадените от студентите данни, включително и декларирания успех, ще бъде извършено класиране и ще започне изплащането на стипендиите. За ритмичното изпълнение на процедурите по подготовката на документите ще е необходимо и пълното съдействие на определените екипи от висшите училища, които извършват верифициране на данните и нареждат превеждането на сумите по сметките на класираните студенти.

 

За автора

Вашият коментар