Кратък урок по история на тема „Първият български екзарх“

28 февруари 1872 – това е една велика дата за Българската църква, държавност и култура. На тази дата е избран за пръв екзарх на Българската екзархия митрополит Антим. Като църковен водач той се посвещава на културното и просветното издигане на българския народ. След погрома на Априлското въстание той прави необходимото, за да запознае международната общественост и чуждите дипломати в Цариград за жестокостите на турската власт при потушаване на въстанието.

Денят на избирането на митрополит Антим за Екзарх на българите се почита и отбелязва тържествено във Видин, защото в двора на светата Видинска митрополия се намира гробницата-мавзолей на духовника. За жалост името на Антим Първи не говори много на нашите съвременници.

Кой е той? Накратко Антим Първи е олицетворявал българската общност, давал е особена легитимност на Учредителното събрание. Той е личността, в която се събират заедно изключително родолюбие и стремеж за въздигането на българския народ. Личността му въплъщава в себе си борбите на българите за независима църква, дипломатическите усилия за Освобождението на България, стремежите за обединение на българските земи и народност. Антим І въплъщава и работата по политическото устрояване на новата държава.

Антим I остава в историята като голям родолюбец, боец за църковна независимост и първи български Екзарх.

За автора

Вашият коментар