Над Бунарджика – „Альоша“стана на 55 години

Паметникът на Съветската армия, известен с името „Альоша” е издигнат на самия връх на хълма "Бунарджик" в Пловдив. Построен е през 1954 г. и официално открит 3 години по-късно на 5-ти ноември.
Той е прототип на руския войник Алексей Скурлатов, жител на Република Алтай, свързочник по време на Втората световна война. През 1944 г. докато Скурлатов работил по възстановяване на телефонната линия София – Пловдив, е направена снимка, използвана по-късно от скулпторите за изработка на фигурата на войника.
До статуята се стига по обвиващи хълма павирани пътеки, около които се развива естествената растителност на тепето. Паметникът е като цяло запазен. Неколкократно са предприемани опити за премахване на пловдивския Альоша, но до момента те остават безуспешни. Височината му е около 15 метра, а на самата фигура, изработена от гранит – 10.5м. Паметникът е построен през 1954 година. Авторите му са архитектите Борис Марков, Петър Цветанов, Асен Марангозов и скулпторите Васил Радославов, Любомир Далчев, Тодор Босилков и Александър Занков.

В продължение на много години, Алексей Иванович е символ на приятелството между два народа.

 

Вашият коментар