Версайският договор – подписан на 28 юни

На днешната дата, през 1919г. в  Огледалната зала на Версайския дворец Антантата и Германия подписват Версайският договор. Той слага официалния край на Първата световна война и определя санкциите за немската държава, загубила войната.

С договора цялата вина по избухването на войната се хвърля на Германия и от тази гледна точка са й наложени тежки репарации. Немската войска се намалява до 100,000 професионални бойци с 15,000 моряци. Тежките оръжия са забранени както и изграждането на военновъздушни сили. На цивилното въздухоплаване също са наложени сериозни ограничения.

Версайският мирен договор има за цел да затвърди границите в полза на държавите-победителки. Германия не е допусната до преговорите, поради което договора се счита за диктат, срещу който германците започват да се съпротивляват. Договорът урежда не само положението на Германия в следвоенния свят, но задава и принципите, по които по-късно се изготвят договорите с останалите победени страни .

За автора

Вашият коментар