Забравена личност ли е Авксентий Велешки?

Какво ви говори „Авксентий Велешки“? На една голяма част от вас нищо..други сте чували това име, а трети го свързвате с улицата, на която се намира клуб Брилянтин или (евентуално) Библиотека „Иван Вазов“. А какво знаете за самата личност Авксентий Велешки? Кой е той? Какъв е бил, с какви дела се е занимавал?

Авксентий Велешки е български духовник, деец на националното движение за църковна независимост. След Великденската акция  от 1860 година, той се отрича от Вселенската  гръцка патриаршия, заради което е лишен от църковен сан на църковния събор в Цариград през февруари 1861 г.  и е  заточен от 22 април 1861 година заедно със своите съратници Иларион Макариополски и Паисий Пловдивски в Мала Азия.

Авксентий се завръща  от заточеничество в Цариград на 25 септември 1864 година. След завръщането си  той отхвърля предложението на Константинополския патриарх за примирение в замяна на възстановяване на църковния му сан.

За съжаление, няколко месеца по-късно Авксентий заболява тежко и умира на 1 февруари 1865 година.  Българският духовник е погребан  в двора на българската църква „Свети Стефан“ в Цариград.

Той завещава цялото си имущество за благотворителни цели, като основната част от него е използвана за основаването на Самоковското богословско училище.

Вашият коментар