Не можем да спекулираме за технологията, без да спекулираме за обществото

Живеем във време на непрекъснати технологични промени. Джаджи, които не са съществували до преди 10 години, днес оформят нашето съществуване. Така че, повече от всякога имаме нужда от научната фантастика да спекулира относно развитието на технологиите. Но тук идва най-трудната част, защото не можем да спекулираме за технологичната промяна, без да се спекулира за социалната промяна.

Хората понякога говорят за разликата, между „твърда“ научна фантастика и социална научна фантастика. Първата се фокусира върху науката и технологиите, а втората – разглежда социалните науки и бъдещите общества или различни култури.

Технологиите променят обществото, но обществото оформя технологиите. Това означава, че социалните промени и технологичните промени, вървят ръка за ръка, но нито едната от двете не задвижва другата.

Разбира се, всепроникващият интернет позволява на хората да общуват по нов начин, което улеснява по-рано маргинализираните групи, за да се организират и превърнат в единна социална сила. И вие може да се съгласите, че една от причините за възхода на неравенството в доходите днес, е фактът, че толкова голяма част от нашата икономика е вързана в технологични компании и все по-компютъризирани банкови сметки.

Но в същото време може съществуват много примери за оформяне на технологиите от обществото. Хората започват да използват новите джаджи по начини, които техните производители не са си представяли и това означава, че следващите версии на тези приспособления са повече насочени към тази първоначално неочаквана употреба. Също така, социалната промяна създава нови потребности и желания, с които технологиите трябва да се справят.

Едно нещо трябва да се има предвид, когато се говори за технологичната промяна, и това е значението на смяната на поколенията. По-младите успяват да асимилират и “прегърнат“ технологиите много по-лесно от по-възрастните, но също така и да ги използват по много различни начини. Което означава, че днешните тийнейджъри ще имат много по-различно отношение към бъдещите технологии.

И определено не може да се спекулира за бъдещите технологии и социални промени, без да мислим за проблема с неравенството в доходите. Не на последно място, тъй като новите технологии са скъпи, и по този начин богатите често са първата група, която започва да използва дадена технология, но също така, някои технологии може да бъдат проектирани само за тях.

Не можем да си представим технологичното бъдеще, без да трябва да изградим и образа на хората, които ги използват. И често, когато нещо ново навлиза на пазара се получава своеобразен културен шок сред обществото.

И в крайна сметка – ако не е объркана, то тогава тя не е истинска…

За автора

Вашият коментар