Обменете опит на IT конференцията PlovDev

Еднодневна IТ конференция ще се проведе на 12 октомври в Пловдив. Събитието цели да помогне на бизнеса, като събере студенти и хора от сферата, които ефективно да обменят опит и идеи.  

Организаторите от Proxiad България, с помощта на Hackafe и Студентски Съвет на ПУ, са подбрали интересен колектив от лектори, които са подготвили много и различни теми от IT сферата, съобразени с разнообразните интереси на публиката.

Сред тях са Стефан Вартоломеев – бивш преподавател във ФМИ към СУ "Св. Климент Охридски" и служител в Proxiad Bulgaria; Константин Джелебов – кадрови девелъпър на Java в  Proxiad Bulgaria; Стефан Кънев; Стефан Чеканов; Леон Анави; Мариян Маринов,  Николай Петков – също от Proxiad Bulgaria и Владимир Джувинов, който разработва OpenID Connect SDK, сървър и SaaS услуга в Nimbus Directory Services. Джувинов участва в работните групи JOSE и OAuth на IETF, a също и в Connect A/B на OpenID Foundation. Той е един от създателите на Hackafe.

Hackafe е мястото, където се обединяват млади, предприемчиви, образовани, инициативни и перспективни хора със силен интерес към новите технологии и бъдещето. Всеки, който проявява интерес към това общество може да стане негов член и да се възползва от ресурсите и възможностите, които предоставя то.

IT конференцията PlovDev предоставя възможността да се запознаете отблизо с тези хора, тяхната работа и опит. Входът за всички посетители е свободен. Конференцията се открива в 10:00 часа в Палата „Киров“ на Пловдивски панаир.

Вашият коментар