Приложение за такси измества операторките, навлезе и в Пловдив

За първи път в Пловдив преди началото на 2015-та година навлезе мобилно приложение GPS такси. Мрежата, която функционира в западните страни вече от няколко години е достъпна в България от края на 2013, но реално функционира масово отскоро. 

Предимствата да си поръчате такси през телефона ви не са едно или две, както за шофьорите, така и за вас. На първо време отпада директната връзка с оператор, който в повечето време или е зает или се ориентира по-бавно в намирането на свободни коли.

Новото в случая е, че клиентът сам прави връзката с таксиметровия шофьор. Поръчващият вижда на своето проложение, къде се намират на близките до неговата локация коли и избира една или няколко свободни. Това става чрез подаване на сигнал за такси, а предимство има най-близката кола, която заявява или може да откаже поръчката. На дисплея веднага ви се появяват даните на таксиметровия шофьор, снимката и имената на шофьора, както и номера и вида на автомобила, времето на пристигане, както и проследяване на целия път до вас. 

Информацията за шофьорите е допълнена още, чрез въвеждане на потребителски и автоматичен рейтинг, директна обратна връзка за пътуването и други възможности за оценка и контрол на качеството.

Другото ново и хубаво при приложенията е, че вече може ползвате любим шофьор, да плащате безкасово, да зареждате с промо ваучери, да проверявате таксито си чрез вграден QR-скенер, да виждате своите 10 последни пътувания и други. 

В една от мрежите, тази на Таксистарс, до момента са включени няколко мобилни такси приложения и близо 1000 автомобила на таксиметрови компании, които работят на територията на София, Пловдив, Бурга, Сливен и Благоевград, а скоро ще е достъпна в в градове Хасково, Димитровград, Ямбол, Русе, Варна и Гоце Делчев. Друга мрежа, която е достъпна на територията на Велико Търново е тази на Taxime.

Вашият коментар