Германия – стаж

Крайният срок за кандидатстване за ежегодното набиране на студенти за ваканционната заетост в Германия през летен сезон 2011г., обявена от Агенция по заетоста изтича днес, уведомяват от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив.  

Бюрата по труда в градовете, в които има висши учебни заведения и клонове или филиали на висшите училища обявиха 250 свободни места за студенти.Кандидатите трябваше да са на възраст между 18 и 35 години, да се обучават в редовна форма на занятия, да не са последен курс на обучение, да имат много добри познания по немски език и да са готови минимум 2 месеца да работят в Германия.

Ако отговаряте на условията и желаете да се възползвате от възможността да работите през лятото в Германия, молба може да подадете и днес в бюрото по труда по адрес на съответното висше учебно заведение. Необходимо е да декларирате, че сте свободни от други ангажименти по време на официално обявената за всяко училище лятна ваканция. Освен това е нужно да посочите, че притежавате необходимите средства да финансирате заминаването си за Германия.

Кандидатите ще бъдат класирани в списък до другия петък, като решаваща ще бъде степента на владеене на немски език. Документите на поименно изисканите студенти се подават от германските работодатели директно в Централата за чуждестранно и специализирано посредничество в град Бон.

Подробна информация може да получите на тел. 980-87-19, интернет страницата на Агенцията по заетостта или в бюрата по труда.

За автора

Вашият коментар