Стипендия за висшисти в Брюксел

Европейският център за стратегическо управление на университетите (ESMU) предлага стаж на кандидати с висше образование, които владеят английски език. Стажът продължава четири месеца, като се предвижда и месечно възнаграждение. ESMU е сдружение, което подпомага европейските университети в тяхното стратегическо развитие. Сдружението организира тематични конференции и семинари, разработва проекти и програми за обучение. Седалището на ESMU се намира в Брюксел.

Стаж
Стажът е четиримесечен, като одобреният кандидат ще работи под ръководството на генералния секретар на ESMU. Работата на стажантите ще се състои предимно в подготовката на европейски проекти, проучвания, писане на статии, както и организационни и административни задачи.

Изисквания
Стажът е насочен към кандидати с висше образование. Владеенето на английски и друг европейски език е задължително, а познанията по трети език се смятат за предимство. Кандидатите трябва да имат интерес към европейските политики в областта на висшето образование и да притежават умения за работа с компютър (MS Word, Outlook, PowerPoint and Excel).

Кандидатстване
Кандидатите трябва да изпратят автобиография и мотивационно писмо, адресирано до Anne Thiebauld, на електронна поща: administration@esmu.be.

Стипендия
Одобреният кандидат ще получава месечно възнаграждение. ESMU не уточнява размера на стипендията.

Краен срок: 10 януари 2011 г.
Допълнителна информация можете да намерите тук.

Повече стажове за студенти може да откриете в сeкцията НОВИНИ.

 

За автора

Вашият коментар