Стипендия за висшисти в Брюксел

Европейският център за стратегическо управление на университетите (ESMU) предлага стаж на кандидати с висше образование, които владеят английски език. Стажът продължава четири месеца, като се предвижда и месечно възнаграждение. ESMU е сдружение, което подпомага европейските университети в тяхното стратегическо развитие. Сдружението организира тематични конференции и семинари, разработва проекти и програми за обучение. Седалището на ESMU … Продължение