В търсене на чужд умствен потенциал (Англия, Германия и САЩ)

Инженерно-техническият елит на много страни в Европа е роден в германските университети и висши училища. Славата им и до днес е ненакърнена, защото класическите предимства на германското инженерно образование са известни. Седмичникът "Ди Цайт" писа наскоро, че след неуспешната забежка на много местни фирми към виртуалната икономика на финансовите акробати, още по-ясно е проличало колко важни са истинските стойности, стабилното и изпитано качество.

Капка катран в кацата с мед

Световноизвестните марки на произведени в Германия инженерни продукти се гарантират от собствени иновации в сферата на високите технологии: например в оптическите технологии, в микросистемите или нанотехнологиите. Там Германия е водеща на световния пазар и има дял от поне 500 милиарда евро. Именно тази сфера от дълги години насам е най-важният мотор за развитие на машиностроенето и автомобилостроенето, както и на химическата индустрия. Тъкмо тези браншове превръщат Германия в почти постоянен лидер на световния експортен пазар. Единствената капка катран в кацата с мед е почти постоянният недостиг на инженерни кадри. Според данни на германските сдружения на работодателите в момента отново отчаяно се търсят инженери: близо 35 000 работни места остават по тази причина вакантни. Прогнозите за бъдещето са още по-мрачни: в сравнение с други държави, Германия разполага със значително по-малък процент млади инженери и абсолвенти на техническите университети.

Германия е трета в надпреварата за умове

При това положение е ясно, че може да се разчита само на помощ отвън, макар това да е егоистично спрямо интересите на държави като България например, чиито младежи често предпочитат след следването да останат да живеят и работят в Германия. От проучване на университета Витен/Хердеке и консултантската фирма "Ърнст енд Янг" (Ernst & Young), проведено сред 1 000 студенти от елитни университети в цял свят, става ясно, че Германия е силно предпочитана страна от чуждестранните кандидат-студенти. Единствено американските и британските висши училища привличат още повече "млади умове". Онова, в което САЩ и Англия превъзхождат Германия, е например офанзивният стил на търсене и привличане на кадри, както и наличието на по-малко бюрократични спънки за започване на работа. Германия се нуждае от чужд умствен потенциал, ако иска и занапред да има важна роля в икономическите отрасли, пряко свързани с инженерните и природонаучни дисциплини. За да привлече този потенциал, тя трябва да облекчи още повече достъпа за чужди студенти и да покаже на чужденците, че наистина ги желае.
 
 

За автора

Вашият коментар