Курс учи студенти как да се подготвят за кандидатстване за работа

Курс на тема „Как да се подготвя за кандидатстване за работа“ ще събере студенти и младежи в началото на май. Курсът е разработен  в отговор на потребността на младите хора от получаването на чисто практически умения в процеса на търсене на работа и реализация на трудовия пазар. Участниците биват запознати с предизвикателствата на съвременния динамичен трудов пазар, особеностите на подготовката на документи за кандидатстване за работа (автобиография, мотивационно писмо) и с успешното поведение по време на интервю с работодател.

Чрез участието им в ролеви игри и дискусии се цели участниците да анализират уменията и качествата, които притежават за успешна професионална реализация, както и да идентифицират успешни поведенчески модели и стратегии за справяне с предизвикателствата.

Курсът е насочен към:

 • Студенти в бакалавърска и магистърска степен
 • Млади хора в началото на кариерното си развитие
 • Хора, които искат да сменят работата си
 • Всички интересуващи се
   

Цели на курса:

 • Участниците да анализират личностните си умения и силните си страни, които ще са им полезни; при справянето с изискванията на съвременния трудов пазар;
 • Да се анализират основните трудности пред кариерното развитие на младите хора;
 • Да се идентифицират ефективни стратегии за справяне чрез обмен на опит;
 • Да се усвоят нови практически умения за управление на впечатленията и представяне на себе си пред бъдещи работодатели;
 • Участниците да могат да съставят автобиография и мотивационно писмо, както и да се представят адекватно по време на интервю за работа.

Курсът ще развие у участниците аналитични умения, презентационни умения, комуникативни умения, междуличностни умения. Съотношението теория към практика е 30:70, а лектори ще бъдат д-р Мария Караиванова и Стойчо Яковски.

Лектор: д-р Мария Караиванова
Завършила е бакалавърска програма по психология, магистратура на тема „Трудовите пазари и развитие на човешките ресурси“. Защитава дисертация по психология. Водила е обучения към водещи компании за набиране на служители, владее английски и немски език. През февруари 2017г, завършва специализация в Германия със стипендия на „Немската служба за академичен абмен“.

Помощник лектор: Стойчо Яковски
Студент 4-ти курс в „ЕВУИМ“, председател на „Студентски съвет“. Служител в МВР, инструктор по „Физическа подготовка“, „Полицейска лична защита“, „Стрелкова подготовка“. Притежава богат практически опит чрез участието си в комисии за провеждане на конкурси за подбор на полицаи и пожарникари. Притежава интереси в областта на приложната психология.

Време и място:
06.05.2017г. – 14.00ч.-18.00ч.
07.05.2017г. – 10.00ч.-14.00ч.
„Спорт Бистро“ с.Оризари

Условия и записване:

Такса за участие: 60 лв. (за студенти на ЕВУИМ: 30 лв.) Записването става със заплащане на таксата на касата в ЕВУИМ – Пловдив. При заплащане на таксата представете телефон за контакт и заверена студентска книжка (за студентите от ЕВУИМ)

Курсът ще бъде проведен при организиране на група 8-22 човека. След запълване на групата, се преустановява записването (всички ще бъдат уведомени по телефон седмица преди крайния срок)

За допълнителна информация:
Стойчо Яковски: 0889/456060
stoycho.yakovski@ehsem.bg

За автора

Вашият коментар