Летни студентски стажове в общинска администрация Пловдив

През 2017 г. Община Пловдив за четвърта поредна година се включва в програмата за летни студентски стажове в държавната администрация. В рамките на програмата ще бъдат организирани летни неплатени стажове, които ще се проведат в периода от 3 юли до 29 септември 2017 г. Стажът е възможност за студентите да придобият опит и практически умения в конкретна среда по време на следването си.

Стажът е начин за създаване на контакти, средство за натрупване на увереност, първа стъпка в кариерата. Студентите, желаещи да проведат студентски стаж следва да се регистрират в периода от 20 март до 23 април 2017 г. чрез портала

Студентите, желаещи да проведат стаж в общинска администрация Пловдив могат да кандидатстват по общо 35 обявени позиции в различни структурни звена на администрацията. Координатор на програмата в Община Пловдив е Елена Гогова – гл. експерт в отдел „Управление на човешките ресурси”.

За допълнителна информация: тел. 032/656 738, е-mail: info@plovdiv.bg или на място в отдел „Управление на човешките ресурси”, ет. 3, стая № 47, на пл. „Стефан Стамболов” № 1 в гр. Пловдив, всеки работен ден от  9:00 до 16:30  часа.

Вашият коментар