Пловдивски ВУЗ спечели европейски проект

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) в Пловдив получи еврофинансиране в размер на 719 000 лв. Субсидията стана реалност е  в резултат на схемата за «Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование». Спечеления проект е по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Предвидените дейности в него са насочени към региони, отдалечени от академичните градове и със слабо развита образователна дейност.

Чрез реализацията на проекта след изграждането на системата за електронно обучение и видеоконферентна връзка, студенти от цяла България ще имат възможност за равен достъп до образователни услуги, както и до всички учебни материали. Очакваният ефект върху целевите групи е формиране на умения за използване на информационните и комуникационните технологии и за учене през целия живот чрез осигуряване на достъп и инфраструктура – технически ресурси и информация; двустранна комуникация и разширяване на предлаганите курсове и програми според потребностите, подчертават идеолозите на новата образователна придобивка във ВУАРР.

vuaar

 

 

За автора

Вашият коментар