Пета година Herbalife Nutrition Foundation подкрепя децата и семействата, с които фондация „За Нашите Деца“ работи

Над 200 деца в риск бяха обхванати в проекта на фондация „За Нашите Деца“ „Пълноценно хранене за уязвимите деца от ранна възраст“, финансиран от Herbalife Nutrition Foundation (HNF). Проектът, осигурил 10 000 USD за период от 10 месеца (01.07.2022 – 30.04.2023), е продължение на четиригодишно сътрудничество, започнало през 2019, чрез което деца от 0 до 7 години, обхванати в програмите и проектите на фондацията, получават хранителни пакети, детски храни, специализирани диетични продукти и адаптирани млека, а родителите и обгрижващите възрастни – насоки за здравословно хранене.

Партньорството между фондация „За Нашите Деца“ и HNF продължава с ново финансиране – отново в размер на 10 000 USD за период от една година (01.05.2023 – 30.04.2024). Във фокуса на съвместната работа е:

  • Осигуряване на пълноценното и здравословно всекидневно хранене на децата в ранна възраст, с които фондация „За Нашите Деца“ работи.
  • Насърчаване на формирането на правилно отношение към храненето като ключов фактор за израстването на децата.
  • Стимулиране изграждането на навици за пълноценно хранене от най-ранна възраст.

От началото на сътрудничеството двете организации са достигнали до 1240 деца в ранна възраст, живеещи в Детската къща на фондация „За Нашите Деца“, ползващи услугите на Дневен център „Развитие“, настанени в приемни семейства, с които фондацията работи или получаващи подкрепа през Центровете за обществена подкрепа на фондацията в София и Пловдив.

Herbalife Nutrition Foundation (HNF) посвещава усилията си на предоставяне на пълноценно хранене на деца по целия свят. Чест е да си партнираме с фондация „За Нашите Деца“ за пета поредна година и да даряваме директно на най-нуждаещите се деца и семейства, както в детската къща и дневния център, така и в по-широката общност.”- каза Ромео Казанеску, Регионален директор за България, Румъния, Унгария и Молдова. „Това партньорство е в основата на мисията на HNF да предоставя на децата храната, грижите и образованието, от които се нуждаят, за да растат пълноценно. Благодарение на продължаващите взаимоотношения между фондация „За Нашите Деца“ и програмата Casa Herbalife на HNF, ние помагаме на децата в България да изградят здравословни навици, които остават за цял живот.”

В България над 400 000 деца живеят в риск от бедност и социално изключване. Над 400 000 деца, които още от първата си глътка въздух биват лишени от шанса да получат равен старт с другите си връстници. Вече четири години заедно с Хербалайф сме промяната за тези, които нямат щастието да бъдат прегръщани и обичани всеки ден, за които да живеят в сигурно семейството е мечта! Благодарим за доверието!“ – споделя Диляна Манева, мениджър „Комуникации и КСО“ на фондация „За Нашите Деца“.

За Herbalife Nutrition Foundation

От 2005 г. Herbalife Nutrition Foundation (HNF), глобална организация с нестопанска цел, посвещава дейността си на подобряването на живота на децата и общностите по целия свят. HNF подкрепя базирани в общността партньори на Casa Herbalife Nutrition по целия свят, които помагат да се осигури добро хранене на уязвимите общности, както и организации, фокусирани върху насърчаването на достъпа, информирането и насърчаването на добро хранене, общо здраве и върху помощ при бедствия. За повече информация относно HNF посетете www.herbalifenutritionfoundation.org

За автора

Вашият коментар