ДА ПОМОГНЕМ НА ГОГО ОТ ТОНИКА ДА ЖИВЕЕ!!!

Тежко заболяване е покосило любимия изпълнител на поколения българи Георги Найденов. Гого вече е преминал през поредица от консултации, прегледи и лечения, които не са успели да забавят развитието на болестта. Един от най-емблематичните гласове на българската поп музика надви мъжката си гордост и се обръща към всички българи за помощ.

Mediacafe призовава добрият български гражданин отново да стане съпричастен на болката на Гого и семейството му. Преди всичко сме хора и нека си помагаме. Затова всички граждански организации, с тези които си сътрудничим и имаме пряко отношение – сега е времето, в което може да покажете съпричасност и заедно да помогнем на ГОГО от Фамилия Тоника. Всички български звезди ще се изнесат благотворителен концерт в подкрепа на колегата си.

Ние от Mediacafe поместваме пълния текст на писмото:
“ Уважаеми приятели, Ще ви спестя всякакви предисловия и обяснения и ще го кажа направо: Боледувам от рядка и за съжаление нелечимаболест с неизяснен произход и фатален край. След като за една година опитах всички възможности у нас, единствената вероятна алтернатива остана присаждане на стволови клетки. Засега съгласие за тази интервенция съм получил само от Москва на цена 50 хил. лв. Тази сума не е по възможностите на моето семейство и затова ви моля за помощ.Ако нямате възможност, изпратете това писмо по факс или до тези, които смятате, че могат да помогнат. Надявам се разбирате, че съм прибягнал до тази крайна за мен мярка, защото всеки ден е от значение.
Банковата сметка е BG73 UNCR 7630 1059 6950 20 , Георги Димитров Найденова телефонът – 0889 38 00 30
Благодаря ви и нека Бог ви благослови!“Гого
The famous and favourite of generations of Bulgarians artist Georgi Naydenov suffers from a severe disease. Gogo has already gone through numerous medical consultations, examinations and treatments, which didn’t stop the progress of the disease.One of the most legendary voices of the Bulgarian pop music has overcame his pride and is desperately asking for help from all of you who are willing to help.Here is the translation of the entire text of his letter.
„Dear Friends,I’ll skip all introductions and explanations and will say this straight: I suffer from a rare and, unfortunately, incurable disease of unknown origin and lethal end.After trying all available treatments in Bulgaria in the last year, the only possible alternative that remains is the implantation of stem cells. Until now, only in Moscow they agreed to do this manipulation, for the amount of 50 000 BGN (25 000 EUR).This amount is unbearable for me and my family.If you personally don’t have the financial possibility to help, send this letter by fax, or to people you think can help. I hope you understand that I’m only using these last means, as each day is of extreme importance.
The bank account number isBG73 UNCR 7630 1059 6950 20Georgi Dimitrov Naydenovand the phone number – 0889 38 00 30
Thank you very much and may God bless you!“
GOGO
mediacafe.bg

За автора